شارژ ساختمان

1-مدل های مختلف وصول شارژ در ساختمان های مسکونی و تجاری در کشور

مدل های مختلف وصول شارژ در ساختمان های مسکونی و تجاری در کشور تعیین شارژ بر اساس متراژ کلیه هزینه ها

2- تعیین شارژ ساختمان ها

روش های تعیین شارژ در ساختمان چه مبنای قانونی دارد ؟ مناسب ترین شیوه تعیین شارژ ساختمان ها در ساختمان های مسکونی

3-مواظب تصمیمات غیر قانونی باشید

مواظب تصمیمات غیر قانونی باشید مجامع ومدیران نمی توانندبه عنوان مثال اجاره به مجردرا ممنوع کنند. این موضوع ممانعت ازحق تلقی

4-شارژ،عدم پرداخت شارژ،شارژآپارتمان های خالی ،جرائم عدم داخت شارژ

در قانون برای عدم پرداخت شارژ چه  تمهیداتی  وجود دارد . ؟ در صورتی که عدم ارائه خدمات مشترک ممکن یاموثر

5-حق اعتراض مستاجر نسبت به هزینه های جاری

حق اعتراض مستاجر نسبت به هزینه های جاری  مستاجر حق اعتراض به آن بخش از هزینه های جاری که به وی

6-معافیت مستاجر از پرداخت هزینه های عمرانی و تعمیرات

هزینه های مرتبط به بازسازی مشاعات ساختمان و به طور کلی هر هزینه ای که متصل به موضوعات عمرانی در

7-میزان شارژقابل وصول از مستاجر

"مدیران ساختمان"  مستأجر می‌تواند به جانشینی مالک هزینه‌های مرتبط به وی (غیر مصرفی) را رأساً پرداخت نماید و از اجاره‌بها کم

8-تغییرات در مشاعات

"مدیران ساختمان"ماده 9 قانون‌ تملک آپارتمان‌ها " .... هیچیک از مالکین حق ندارند  بدون موافقت اکثریت تغییراتی در محل یا شکل در

بلوار افریقا نرسیده به چهارراه جهان کودک نبش صانعی برج امیر پرویز تلفن (021)88872072 , (021)88795996

تمامی حقوق برای تثبیت محفوظ است
By AvisHost | By Avis Design