وصول شارژ ساختمان

1-میزان محکومیت بدهکاران شارژ ساختمان

میزان محکومیت بدهکاران شارژ ساختمان  در قانون تملک آپارتمان ها برای جلوگیری از  بی نظمی و عدم پرداخت هزینه های شارژ

2-گام چهارم برای وصول شارژ ساختمان

گام چهارم برای وصول شارژ ساختمان  پس از طی کردن سه گامی که قبلا توضیحات آن داده شد . بر فرض

3-گام سوم برای وصول شارژ ساختمان

گام سوم برای شکایت شارژ ساختمان  مراجعه به دفاتر خدمات الکترونیک قضائی  در شهرهایی که این دفاتر فعالیت ندارند مراجعه به

4-گام دوم برای وصول شارژ ساختمان

گام دوم برای وصول شارژ ساختمان  تیه متن اظهارنامه  مخاطب محترم  نظر به اینکه  شما مالک واحد ..............در ساختمان ....................می باشید . و

5-گام اول برای طرح شکایت علیه بدهکاران شارژ ساختمان 

گام اول برای طرح شکایت علیه بدهکاران شارژ ساختمان  تهیه ریز صورت بدهی  اولین وظیفه مدیر یا هیئت مدیره این است که

بلوار افریقا نرسیده به چهارراه جهان کودک نبش صانعی برج امیر پرویز تلفن (021)88872072 , (021)88795996

تمامی حقوق برای تثبیت محفوظ است
By AvisHost | By Avis Design