ماده100 شهرداری

1-اضافه بنا

اضافه بنا زائد بر مساحت تبصره 2 ماده 100 در مورد اضافه بنا زائد بر مساحت  زیر بنای مندرج در پروانه

2-آئین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان

آئین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان     فصل اول: كليات ماده 1- در اين آئين‌نامه عبارتهاي زير در معاني مشروح

3-قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان

قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان فصل اول: كليات، اهداف و خط مشي ماده ‌1- تعريف‌: نظام‌ مهندسي ‌و كنترل ‌ساختمان‌ عبارت‌

4-جریمه غیر منصفانه کمیسیون ماده 100

جریمه غیر منصفانه کمیسیون ماده 100 تاریخ: 14 آبان 1385 کلاسه پرونده: 617/85شماره دادنامه: 85/569موضوع رأی: نقض رأي صادره در پرونده كلاسه

5-استناد قانونی اشتباه در رأی کمیسیون ماده 100

استناد قانونی اشتباه در رأی کمیسیون ماده 100 تاریخ: 20 فروردین 1385 کلاسه پرونده: 937/84شماره دادنامه: 85/6موضوع رأی: نقض رأي صادره در

6-ضرورت استدلال در تصمیم به قع بنا

لزوم استدلال در ضرورت قلع بنا تاریخ: 07 شهریور 1377 کلاسه پرونده: 95/77شماره دادنامه: 77/117موضوع رأی: نقض رأي صادره از شعبه دهم

7-عدم ضرورت قلع بنا

عدم ضرورت قلع بنا تاریخ: 08 بهمن 1385 کلاسه پرونده: 848/85شماره دادنامه: 85/747موضوع رأی: نقض رأي صادره در پرونده كلاسه 84/2094 شعبه

8-انتقال پارکیگ به صورت مجزا به افراد غیر مالک ممنوع است

تاریخ: 20 خرداد 1387کلاسه پرونده: 520/84شماره دادنامه: 87/169 موضوع رأی: ابطال بندهاي 15 و 16 دستورالعمل تفکيک آپارتمانها به شماره 142190/41/1

9-تجاوز به معابر شهر

تجاوز به معابر شهر   تبصره 6 ماده 100 در مورد تجاوز به معابر شهر ،مالکین موظف هستند در هنگام نوسازی بر

10-تخلفات پارکینگ

پارکینگ در ماده100 تبصره 5 ماده 100 در مورد عدم احداث پارکینگ و یا غیر قابل استفاده بودن آن و عدم امکان اصلاح

11-اضافه بنا زائد بر مساحت کاربری اراضی تجارتی و صنعتی و اداری

اضافه بنا زائد بر مساحت کاربری اراضی تجارتی و صنعتی و اداری تبصره 3ماده 100 در مورد اضافه بنا زائد بر مساحت

12-امتناع از پرداخت جرائم اضافه بنا

امتناع از پرداخت جریمه  مربوط به اضافه بنا : ذینفع ظرف مدت معیین باید جریمه مورد نظر را پرداخت نماید در صورت

13-اضافه بنا در کاربری مسکونی

اضافه بنا زائد بر مساحت کاربری مسکونی در پروانه ساخت قید مسکونی باشد ضرورت قلع بنا باید مستدل و مشخص در

14-ابلاغ تصمیمات کمیسیونده 100

ابلاغ تصمیم کمیسیون شهرداری وظیفه ابلاغ تصمیمات کمیسیون را برعهده دارد . مالک می تواند ظرف دوماه از تصمیم کمیسیون شکایت نماید

15-دستور قلع بنا

صدور دستور قلع بنای احداثی دستور قلع بنا بیشتر در تخلفت 4 گانه صادر می شود و ایضا در مواردی که

16-نحوه رسیدگی در کمیسیون ماده 100

تخلف توسط مامورین شاهده و گزارش می شود مامورین به شهرداری اعلام و شهرداری ضمن تهیه گزارش کار موضوع را به کمیسیون

17-توقف عملیات ساخت توسط شهرداری

توقف عملیات ساختمانی توسط مامورین قبل از نظر کمیسیون شهرداری می تواند بدون نیاز به مجوز کمیسیون از ادامه ساخت جلوگیری

18-اعضای کمیسیون ماده 100

اعضای کمیسیون عبارتند از: نماینده وزارت کشور نماینده دادگستری نماینده شورای شهر نماینده شهرداری بدون حق رأی وکیل تخصصی ساختمان وکیل ساختمان تلفن :88872072-88795996 آدرس: جردن نرسیده به

19-مرجع رسيدگي به تخلفات مندرج در ماده ۱۰۰ قانون شهرداري

مرجع رسيدگي به تخلفات مندرج در ماده ۱۰۰ قانون شهرداري بخشنامه به كليه دادگاههاي كيفري (۲) و كيفري (۱) قائمقام كيفري

20-الزام به اخذ پروانه ساخت

"مدیران ساختمان"الزام به اخذ پروانه  ساخت  ماده 100) مالکین اراضی و املاک واقع در محدوده شهر یا حریم آن باید قبل

بلوار افریقا نرسیده به چهارراه جهان کودک نبش صانعی برج امیر پرویز تلفن (021)88872072 , (021)88795996

تمامی حقوق برای تثبیت محفوظ است
By AvisHost | By Avis Design