انتخاب مدیر ساختمان

1-هشدار نسبت به انتخاب افراد معارضه جو

افرادی در هر ساختمان هستند که هدفشان مشخص نیست ،هر لحظه در حال گیر دادن و تخریب هستند ، نسبت

2-ارزیابی وبررسی مدیریت ساختمان ها

تشکیل جلسات مجامع بدون رعایت قانون تملک آپارتمان ها : برای تشکیل جلسات مجامع عمومی اعم از عادی و فوق العاده

3-افراد مخرب و بدخواه و بد طینت را انتخاب نکنید

بدون تعارف در بین ساکنین و مالکین همواره افرادی پیدا می‌شوند که عادت به اعتراض و مخالفت با موضوعات دارند و

4-انتخاب افراد اهل مدارا و محتم و مردم دار

شاید بتوان گفت که از همه خصیصه‌ها مهم‌تر و با اهمیت‌تر برای مدیریت یک مجموعه ساختمانی اعم از اداری و

5-اولویت اخلاق مداری در مدیریت آپارتمان ها

توصیه‌های یک وکیل   شاید بتوان گفت که از همه خصیصه‌ها مهم‌تر و با اهمیت‌تر برای مدیریت یک مجموعه ساختمانی اعم از

6-انتخاب مستاجر به عنوان هیئت مدیرخ یا مدیر

بتوجه به اینکه در قانون تملک آپارتمان ها مجمع عموم انتخاب مدیر خارج از شرکا را دارد لذا با استفاده

7-انواع مدیریت در ساختمان ها

  ماده 6 قانون‌ تملک آپارتمان‌ها " چنانچه قراردادی بین مالکین یک ساختمان وجود نداشته باشد کلیه تصمیمات مربوط به اداره و امور

8-اصلی ترین خصیصه شخصیتی مدیر ساختمان 

اصلی ترین خصیصه شخصیتی "مدیر ساختمان"  شاید بتوان گفت که از همه خصیصه‌ها مهم‌تر و با اهمیت‌تر برای مدیریت یک مجموعه

بلوار افریقا نرسیده به چهارراه جهان کودک نبش صانعی برج امیر پرویز تلفن (021)88872072 , (021)88795996

تمامی حقوق برای تثبیت محفوظ است
By AvisHost | By Avis Design