آموزش مدیر ساختمان

1-مدرک پایان دوره آموزش مدیران ساختمان

پس از پایان دوره های نظری و عملی کار آموز و در صورت کسب نمره قبولی به کار آموز مدرک

2-معرفی مختصرآموزشگاه

آموزشگاه کاشانه سبز تنها مرکز رسمی  فعال در زمینه آموزش  مدیران  ساختمان های مسکونی تجاری واداری با مجوز رسمی دولت

3-شرایط پذیرش کار آموز

دوره های آموزشی  به صورت کوتاه مدت و روزهای پنجشنبه برگزار می شود . در طول دوره آموزش با مقررات

4-آموزشگاه کاشانه سبز

آموزشگاه کاشانه سبز تنها مرکز رسمی  فعال در زمینه آموزش  مدیران  ساختمان های مسکونی تجاری واداری با مجوز رسمی دولت

5-آموزش مدیران ساختمان

دفتر حقوقی تثبیت آمادگی خود را برای آموزش "مدیران ساختمان"  در زمینه حقوق ساختمان اعلام می نماید  مطالب و جزوه های

بلوار افریقا نرسیده به چهارراه جهان کودک نبش صانعی برج امیر پرویز تلفن (021)88872072 , (021)88795996

تمامی حقوق برای تثبیت محفوظ است
By AvisHost | By Avis Design