نرم افزارحسابداری و مدیریت

1-برتری های نرم افزارحسابداری و مدیریت تثبیت تثبیت

 تنها نرم افزاری که با تلفیق علم حقوق و حسابداری برنامه نویسی شده است نرم افزار مدیریت و حسابداری تثبیت

2-طراحی حقوقی نرم افزار حسابداری و مدیریت تثبیت

1-  طراحی و ایده پردازی این نرم افزار توسط موسس  کاشانه سبز جناب وکیل محمد حسین اکبری محقق و نویسنده در زمینه

3-معرفی مختصرنرم افزار حسابداری و مدیریت ساختمان

نرم افزار مدیریت و حسابداری مجموعه های مسکونی همه مجموعه ها را شامل می شود اعم از ساختمان های تک

4-مزایای اختصاصی نرم افزار حسابداری و مدیریت ساختمان تثبیت

نیاز به سواد حسابداری نخواهید داشت می توانید همزمان با ایجاد هر هزینه ای بلافاصله به کلیه ساکنین هزینه را اعلام

5- تعیین شارژ ساختمان ها

روش های تعیین شارژ در ساختمان چه مبنای قانونی دارد ؟ مناسب ترین شیوه تعیین شارژ ساختمان ها در ساختمان های مسکونی

6- تابلوی اعلانات مجازی

تابلوی اعلانات تابلوی اعلانات ساختمان یکی از مهمترین ابزارهای ارتباطی مدیران با ساکنین ساختمان است بزرگترین مشکل بسیاری از مالکین عدم

7-قابلیت اخذ گزارشات مالی به روش های متنوع

عدم اطلاع ساکنین ساختمان از ریز هزینه ها همواره موجبات تاخیر در پرداخت شارژ میشود.این موضوع بدین معنا نیست که

8-نرم افزار مدیریت وحسابداری ساختمان

1-  طراحی و ایده پردازی این نرم افزار توسط موسس  کاشانه سبز جناب وکیل محمد حسین اکبری محقق و نویسنده

بلوار افریقا نرسیده به چهارراه جهان کودک نبش صانعی برج امیر پرویز تلفن (021)88872072 , (021)88795996

تمامی حقوق برای تثبیت محفوظ است
By AvisHost | By Avis Design