سوالات متداول شما

1-روابط مدیر و ساکنین ساختمان

متن های اینجا متن است

2-تغییر در مشاعات

تغییر در مشاعات  تغییر در مشاعات در صلاحیت مجامع است .  وکیل تخصصی ساختمان وکیل ساختمان تلفن :88872072-88795996 آدرس: جردن نرسیده به چهارراه جهان کودک

3-شرخ وظایف بازرس ساختمان

در قانون و آئین نامه تملک آپارتمان ها اشاره ای به بازرس نشده است . اما در سال های اخیر

4-وظایف مدیر داخلی ساختمان

وظایف مدیر داخلی ساختمان   نظارت بر عملکرد پرسنل  شاغل از حیث رعایت دستورالعمل های اعلامی و حسن انجام کار نظارت و تذکرات

5-شرح وظایف رئیس هیئت مدیره

در قانون و آئین نامه تملک آپارتمان ها تاشاره ای  به رئیس هیئت مدیره نشده است . اما بسیاری از

6-مدیران باید عملکرد مالی خود را به مجمع عمومی سالیانه ارائه نمایند و مفاصا حساب سال مالی را از مجمع بگیرند

 در بیشتر مواقع توجه لازم به مکان و زمان یکی از مهم ترین موضوعاتی است که افراد و اجتماعات زیادی

7-مدل های مختلف وصول شارژ در ساختمان های مسکونی و تجاری در کشور

مدل های مختلف وصول شارژ در ساختمان های مسکونی و تجاری در کشور تعیین شارژ بر اساس متراژ کلیه هزینه ها

8- تعیین شارژ ساختمان ها

روش های تعیین شارژ در ساختمان چه مبنای قانونی دارد ؟ مناسب ترین شیوه تعیین شارژ ساختمان ها در ساختمان های مسکونی

9-هزینه های مالک و مستاجر در آپارتمان چگونه تقسیم می شود ؟

  هزینه های مالک و مستاجر در آپارتمان چگونه تقسیم می شود ؟ برخی هزینه ها برای زیبائی و مقاومت و ...

10-تقسیم هزینه های ساختمان به صورت مساوی و بر اساس متراژ

ماده ۴-قانون تملک آپارتمان ها : حقوق و تعهدات و همچنین سهم هر یک از مالکان قسمتهای اختصاصی از مخارج قسمتهای

11-راهکار بازسازی ساختمان های فرسوده

  ارائه مشاوره حقوقی در زمینه زمان قانونی بازسازی و نحوه مشارکت اعضای ساختمان در امر بازسازی در راستای جلوگیری از

12-پرسش های شما در رابطه شارژ،عدم پرداخت شارژ،شارژآپارتمان های خالی ،جرائم عدم داخت شارژ

در قانون برای عدم پرداخت شارژ چه  تمهیداتی  وجود دارد . ؟ در صورتی که عدم ارائه خدمات مشترک ممکن یاموثر

13-نکات مختص به مستاجر

مستاجر حق حضور در جلسات مجمع را بدون داشتن حق رأی دارد . مستاجر فقط مسئول پرداخت هزینه های مصرفی

14-ارزیابی وبررسی مدیریت ساختمان ها

تشکیل جلسات مجامع بدون رعایت قانون تملک آپارتمان ها : برای تشکیل جلسات مجامع عمومی اعم از عادی و فوق العاده

15-آنچه مستاجر باید بداند

مستاجر حق حضور در جلسات مجمع را بدون داشتن حق رأی دارد . مستاجر فقط مسئول پرداخت هزینه های مصرفی

16-انچه مالک باید بداند

در جلسات مجمع حتما شرکت کنید ، زیرا قانونگذار برای تصمیماتی که در مجمع اخذ می شود مشروط به عدم

17-آیا مدیریت ساختمان شما بر اساس قانون است ؟؟/

آیا مدیریت ساختمان شما بر اساس قانون است ؟؟/ برای تشکیل جلسات مجامع عمومی اعم از عادی و فوق العاده لازم

18-نشانی قانونی مالکین

نشانی مالکین نشانی مالکین برای ارسال کلیه دعوتنامه ها و اعلام تصمیمات مذکور در این قانون همان محل اختصاصی آنها درساختمان

19-تامین پارکینگ ساختمان

رآی هیئت عمومی دیوانعدالت اداری تاریخ: 07 مرداد 1386 کلاسه پرونده: 805/84 شماره دادنامه: 86/318موضوع رأی: ابطال بخشنامه‎هاي شماره 14219/41/1 مورخ 20/5/82 و 24561/34/1

20-انتقال پارکیگ به صورت مجزا به افراد غیر مالک ممنوع است

تاریخ: 20 خرداد 1387کلاسه پرونده: 520/84شماره دادنامه: 87/169 موضوع رأی: ابطال بندهاي 15 و 16 دستورالعمل تفکيک آپارتمانها به شماره 142190/41/1

بلوار افریقا نرسیده به چهارراه جهان کودک نبش صانعی برج امیر پرویز تلفن (021)88872072 , (021)88795996

تمامی حقوق برای تثبیت محفوظ است
By AvisHost | By Avis Design