ساعت محلی
12:45:25
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات

قابل توجه مدیران ساختمان ها

وب سایت مرجع قوانین و مقررات آپارتمان نشینی با همکاری دفتر حقوقی تثبیت و آموزشگاه کاشانه سبز

مالک


نشانی مالکین برای ارسال کلیه دعوتنامه ها و اعلام تصمیمات... ادامه مطلب...
در جلسات مجمع حتما شرکت کنید ، زیرا قانونگذار برای... ادامه مطلب...
آیا مدیریت ساختمان شما بر اساس قانون است ؟؟/ برای... ادامه مطلب...
حکم مقرر در تبصره 5 ماده 100 قانون شهرداری مفید... ادامه مطلب...
اولاً، اعتراض به بند 16 دستورالعمل شماره 142190/41/1 مورخ... ادامه مطلب...
اعتراض به سهمیه یا میزان محاسبه شده شارژ... ادامه مطلب...
حق رأی مستأجر... ادامه مطلب...
ماده ۹ آئین نامه اجرائی قانون‌ تملک... ادامه مطلب...
مواظب تصمیمات غیر قانونی باشید مجامع ومدیران نمی توانندبه عنوان... ادامه مطلب...
رعایت ضوابط به صورت دقیق دعوت شرکاواحراز رسمیت... ادامه مطلب...
خدمات تثبیت


ما تنها دفتر حقوقی و مدیرتی  فعال در حوزه ساختمان... ادامه مطلب...
برای تشکیل جلسات مجامع عمومی اعم از عادی و فوق... ادامه مطلب...
علم حقوق با توجه به رسالت سنگینی که در عرصه... ادامه مطلب...
دفتر حقوقی تثبیت به عنوان یک گروه تمرکز گرا... ادامه مطلب...
کتابی به زبان ساده و قابل درک برای مدیریت قانونمند... ادامه مطلب...
ارائه مشاوره حقوقی در زمینه زمان قانونی بازسازی و نحوه... ادامه مطلب...
یکی از مشکلات اصلی ساختمان سازی عدم رعایت ضوابط مربوط... ادامه مطلب...
جهت ایجاد نظم و ساماندهی باز سازی های داخلی و... ادامه مطلب...
درتاریخ ................................جلسه هیئت مدیره  راس ساعت ..........در محل ................با حضور... ادامه مطلب...
پیرو آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه /مجمع عمومی... ادامه مطلب...
سوالات متداول شما


مستاجر حق حضور در جلسات مجمع را بدون داشتن حق... ادامه مطلب...
نشانی مالکین برای ارسال کلیه دعوتنامه ها و اعلام تصمیمات... ادامه مطلب...
برای تشکیل جلسات مجامع عمومی اعم از عادی و فوق... ادامه مطلب...
مستاجر حق حضور در جلسات مجمع را بدون داشتن حق... ادامه مطلب...
در جلسات مجمع حتما شرکت کنید ، زیرا قانونگذار برای... ادامه مطلب...
آیا مدیریت ساختمان شما بر اساس قانون است ؟؟/ برای... ادامه مطلب...
حکم مقرر در تبصره 5 ماده 100 قانون شهرداری مفید... ادامه مطلب...
اولاً، اعتراض به بند 16 دستورالعمل شماره 142190/41/1 مورخ... ادامه مطلب...
اعتراض به سهمیه یا میزان محاسبه شده شارژ... ادامه مطلب...
تبصره 2 از ماده 4 قانون‌ تملک آپارتمان‌ها "در صورت... ادامه مطلب...
نرم افزارحسابداری و مدیریت


1-  طراحی و ایده پردازی این نرم افزار توسط موسس ... ادامه مطلب...
عدم اطلاع ساکنین ساختمان از ریز هزینه ها همواره موجبات... ادامه مطلب...
تابلوی اعلانات ساختمان یکی از مهمترین ابزارهای ارتباطی مدیران با... ادامه مطلب...
در ساختمان های مسکونی و اداری و تجاری رسم بر... ادامه مطلب...
نیاز به سواد حسابداری نخواهید داشت می توانید همزمان با... ادامه مطلب...
نرم افزار مدیریت و حسابداری مجموعه های مسکونی همه مجموعه... ادامه مطلب...
1-  طراحی و ایده پردازی این نرم افزار توسط موسس  کاشانه سبز... ادامه مطلب...
 تنها نرم افزاری که با تلفیق علم حقوق و حسابداری... ادامه مطلب...
مستأجر


مستاجر حق حضور در جلسات مجمع را بدون داشتن حق... ادامه مطلب...
مستاجر حق حضور در جلسات مجمع را بدون داشتن حق... ادامه مطلب...
حق رأی مستأجر... ادامه مطلب...
مواظب تصمیمات غیر قانونی باشید مجامع ومدیران نمی توانندبه عنوان... ادامه مطلب...
باتوجه به اینکه در قانون تملک آپارتمان ها مجمع عموم... ادامه مطلب...
هر چند تاجر حق أی راسا ندارداما ............... ادامه مطلب...
خطاب  قانون و آئین نامه تملک آپارتمان ها فقط به... ادامه مطلب...
مستاجردر بازسازی ها و هزینه های عمرانی شارژ نمی پردازد... ادامه مطلب...
برخی مدیران ساختمان ها با افتر اعلام می کنند که... ادامه مطلب...
رأی اکثریت (مطلق، نسبی) که توسط مجامع برابرقانون اخذمی‌شودنسبت به‌تمامی... ادامه مطلب...
مدیران ساختمان


نشانی مالکین برای ارسال کلیه دعوتنامه ها و اعلام تصمیمات... ادامه مطلب...
 مدیر امانتدار ساکنین است  هر گونه تصمیم گیری در رابطه... ادامه مطلب...
آیا مدیریت ساختمان شما بر اساس قانون است ؟؟/ برای... ادامه مطلب...
اولاً، اعتراض به بند 16 دستورالعمل شماره 142190/41/1 مورخ... ادامه مطلب...
اعتراض به سهمیه یا میزان محاسبه شده شارژ... ادامه مطلب...
تبصره 2 از ماده 4 قانون‌ تملک آپارتمان‌ها "در صورت... ادامه مطلب...
حق رأی مستأجر... ادامه مطلب...
ماده ۹ آئین نامه اجرائی قانون‌ تملک... ادامه مطلب...
مواظب تصمیمات غیر قانونی باشید مجامع ومدیران نمی توانندبه عنوان... ادامه مطلب...
دفتر حقوقی تثبیت به عنوان یک گروه تمرکز گرا... ادامه مطلب...
خزانه دار


تبصره 2 از ماده 4 قانون‌ تملک آپارتمان‌ها "در صورت... ادامه مطلب...
هر چند تاجر حق أی راسا ندارداما ............... ادامه مطلب...
خطاب  قانون و آئین نامه تملک آپارتمان ها فقط به... ادامه مطلب...
برخی مدیران ساختمان ها با افتر اعلام می کنند که... ادامه مطلب...
رأی اکثریت (مطلق، نسبی) که توسط مجامع برابرقانون اخذمی‌شودنسبت به‌تمامی... ادامه مطلب...
مدیر یا مدیران به ترتیبی که مجمع عمومی تصویب‌می‌کند به‌منظور... ادامه مطلب...
 در بیشتر مواقع توجه لازم به مکان و زمان یکی... ادامه مطلب...
هزینه های زیر به صورت مساوی بین تمام واحد ها... ادامه مطلب...
در ساختمان های مسکونی و اداری و تجاری رسم بر... ادامه مطلب...
تعیین شارژ بر اساس متراژ کلیه هزینه ها بر اساس... ادامه مطلب...
قوانین ساختمان


ماده ۱ - مالکیت در آپارتمان‌های مختلف و محل‌های پیشه... ادامه مطلب...
قانون: قانون ‌نظ‌ام ‌مهندسي‌ و كنترل ‌ساختمان‌- مصوب ‌ 1374... ادامه مطلب...
ماده ‌1- تعريف‌: نظام‌ مهندسي ‌و كنترل ‌ساختمان‌ عبارت‌ است‌... ادامه مطلب...
حکم مقرر در تبصره 5 ماده 100 قانون شهرداری مفید... ادامه مطلب...
متن شرایط عمومی پیمان ... ادامه مطلب...
چرا و به چه دلیلی فقط بازسازی مورداشاره قانون‌گذار قرارگرفته... ادامه مطلب...
این فقط یک یش نویس است و قابلیت استناد ندارد... ادامه مطلب...
" قسمت‌های مشترک مذکور در این قانون عبارت از قسمتهایی... ادامه مطلب...
ماده - 100 - مالکین اراضی و املاک واقع در... ادامه مطلب...
هیئت وزیران در جلسه مورخ ۸٫/۲٫/۱۳۴۷٫ بنا به پیشنهاد شماره... ادامه مطلب...
اساسنامه ساختمان


ماده ۱ - تمامی واحدهای تجاری ، اداری ، تالارها ،... ادامه مطلب...
اساسنامه مربوط به نحوه اداره مجموعه های آپارتمانی... ادامه مطلب...
در نمونه ارائه‌شده عناوین اصلی یک اساسنامه بر اساس موضوعات... ادامه مطلب...
احد مسكونی و تجاری مكلف است كه سهم خود را... ادامه مطلب...
صورتجلسه  در تاریخ ...............................  جلسه مشترک مدیران سابق و... ادامه مطلب...
نظر به مواد قانون تملک آپارتمانها مصوب 16/12/1343 و آیین... ادامه مطلب...
اين اساسنامه به‌عنوان یک سند همکاري مورد توافق و تفاهم... ادامه مطلب...
معرفی: مجتمع مسكونی آبشار (اساتید)، متشکل از 5 بلوک و... ادامه مطلب...
آموزش مدیر ساختمان


دفتر حقوقی تثبیت آمادگی خود را برای آموزش مدیران ساختمان... ادامه مطلب...
آموزشگاه کاشانه سبز تنها مرکز رسمی  فعال در زمینه آموزش... ادامه مطلب...
در طول دوره آموزش با مقررات  و قوانین ساختمان مسلط... ادامه مطلب...
آموزشگاه کاشانه سبز تنها مرکز رسمی  فعال در زمینه آموزش... ادامه مطلب...
پس از پایان دوره های نظری و عملی کار آموز... ادامه مطلب...
مقررات آپارتمان نشینی


شاید بتوان گفت که از همه خصیصه‌ها مهم‌تر و با... ادامه مطلب...
شارژ آپارتمان ها ی خالی ... ادامه مطلب...
اولاً، اعتراض به بند 16 دستورالعمل شماره 142190/41/1 مورخ... ادامه مطلب...
ماده ۹ آئین نامه اجرائی قانون‌ تملک... ادامه مطلب...
برخی ساکنین بواسطه سابقه سکونت بیشتر علاقمند هستند که هموا... ادامه مطلب...
افرادی هستند که بیماری هایوانی متعدد دارند و دائما در... ادامه مطلب...
انتخاب مدیران ساختمان بسیار مهم است افرادی انتخاب کنید که... ادامه مطلب...
برخی مدیران ساختمان ها با افتر اعلام می کنند که... ادامه مطلب...
" قسمت‌های مشترک مذکور در این قانون عبارت از قسمتهایی... ادامه مطلب...
داشتن یک دفتر چه اختصاصی برای هر ساختمانی که قائل... ادامه مطلب...
نمونه آگهی های ساختمان وفرم ها


رعایت ضوابط به صورت دقیق دعوت شرکاواحراز رسمیت... ادامه مطلب...
درتاریخ ................................جلسه هیئت مدیره  راس ساعت ..........در محل ................با حضور... ادامه مطلب...
پیرو آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه /مجمع عمومی... ادامه مطلب...
بدینوسیله از کلیه مالکین برای تشکیل مجمع عمومی عادی سالیانه... ادامه مطلب...
صورتجلسه  در تاریخ ...............................  جلسه مشترک مدیران سابق و... ادامه مطلب...
ماده 4 ـ نحوه تشکیل مجمع : مجمع مالکان با... ادامه مطلب...
تاریخ 06/02/98 پیرو آگهی اعلامی که حسب گواهی مدیر... ادامه مطلب...
انتخاب مدیر ساختمان


شاید بتوان گفت که از همه خصیصه‌ها مهم‌تر و با... ادامه مطلب...
برای تشکیل جلسات مجامع عمومی اعم از عادی و فوق... ادامه مطلب...
افرادی هستند که بیماری هایوانی متعدد دارند و دائما در... ادامه مطلب...
انتخاب مدیران ساختمان بسیار مهم است افرادی انتخاب کنید که... ادامه مطلب...
باتوجه به اینکه در قانون تملک آپارتمان ها مجمع عموم... ادامه مطلب...
برخی مدیران ساختمان ها با افتر اعلام می کنند که... ادامه مطلب...
شاید بتوان گفت که از همه خصیصه‌ها مهم‌تر و با... ادامه مطلب...
افرادی در هر ساختمان هستند که هدفشان مشخص نیست ،هر... ادامه مطلب...
ماده100 شهرداری


قانون: قانون ‌نظ‌ام ‌مهندسي‌ و كنترل ‌ساختمان‌- مصوب ‌ 1374... ادامه مطلب...
ماده ‌1- تعريف‌: نظام‌ مهندسي ‌و كنترل ‌ساختمان‌ عبارت‌ است‌... ادامه مطلب...
آبان 1385 کلاسه پرونده: 617/85شماره دادنامه: 85/569موضوع رأی: نقض... ادامه مطلب...
ي‎بايست با ضوابط مقرر قانوني در تبصره 3 ذيل ماده... ادامه مطلب...
تاریخ: 07 شهریور 1377 کلاسه پرونده: 95/77شماره دادنامه: 77/117موضوع... ادامه مطلب...
اوه بر پروانه مجاز احداث كرده‎اند. كميسيون شهرداري با اخذ... ادامه مطلب...
اولاً، اعتراض به بند 16 دستورالعمل شماره 142190/41/1 مورخ... ادامه مطلب...
در مورد تجاوز به معابر شهر ،مالکین موظف هستند در... ادامه مطلب...
کمیسیون می تواند با توجه به موقعیت محلی و نوع... ادامه مطلب...
تبصره 3ماده 100 در مورد اضافه بنا زائد بر... ادامه مطلب...
وصول شارژ ساختمان


گام اول برای طرح شکایت علیه بدهکاران شارژ ساختمان  ... ادامه مطلب...
گام دوم برای وصول شارژ ساختمان  تیه متن اظهارنامه ... ادامه مطلب...
گام سوم برای شکایت شارژ ساختمان  مراجعه به دفاتر... ادامه مطلب...
میزان محکومیت بدهکاران شارژ ساختمان  در قانون تملک آپارتمان... ادامه مطلب...
وکیل ساختمان


اعتراض به سهمیه یا میزان محاسبه شده شارژ... ادامه مطلب...
هر چند تاجر حق أی راسا ندارداما ............... ادامه مطلب...
گام اول برای طرح شکایت علیه بدهکاران شارژ ساختمان  ... ادامه مطلب...
گام دوم برای وصول شارژ ساختمان  تیه متن اظهارنامه ... ادامه مطلب...
گام سوم برای شکایت شارژ ساختمان  مراجعه به دفاتر... ادامه مطلب...
میزان محکومیت بدهکاران شارژ ساختمان  در قانون تملک آپارتمان... ادامه مطلب...
شارژ ساختمان


مواظب تصمیمات غیر قانونی باشید مجامع ومدیران نمی توانندبه عنوان... ادامه مطلب...
در صورتی که عدم ارائه خدمات مشترک ممکن یاموثر نباشد،... ادامه مطلب...
هر چند تاجر حق أی راسا ندارداما ............... ادامه مطلب...
مستاجردر بازسازی ها و هزینه های عمرانی شارژ نمی پردازد... ادامه مطلب...
مستأجر می‌تواند به جانشینی مالک هزینه‌های مرتبط به وی (غیر... ادامه مطلب...
" .... هیچیک از مالکین حق ندارند بدون موافقت... ادامه مطلب...
در ساختمان های مسکونی و اداری و تجاری رسم بر... ادامه مطلب...
تعیین شارژ بر اساس متراژ کلیه هزینه ها بر اساس... ادامه مطلب...
انتخابات ساختمان


انتخابات ساختمان گام نخست  اولین اقدام برای برگزاری انتخابات در... ادامه مطلب...
انتخابات در ساختمان گام دوم : پس درج عنوان... ادامه مطلب...
گام سوم در انتخابات ساختمان  درج تاریخ و ساعت و... ادامه مطلب...
در ج موضوع آگهی بسیار مهم است لازم است  اگر... ادامه مطلب...
درج مقام یا مقامات دعوت کننده   عموما برابر اساسنامه باید... ادامه مطلب...
بلوار افریقا نرسیده به چهارراه جهان کودک نبش صانعی برج امیر پرویز تلفن (021)88872072 , (021)88795996

تمامی حقوق برای تثبیت محفوظ است
By AvisHost | By Avis Design